מהי רשלנות רפואית, וכיצד להתמודד?

רשלנות רפואית – המדריך המלא

הלחץ הרב על בי"ח בארץ בכלל ועל הצוות הרפואי בפרט מהווה לא פעם סיבות לרשלנויות בתחום הטיפולי והרפואי. במאמר זה ננתח באופן תמציתי מהי רשלנות רפואית והמקרים בהם נזדקק לשרותיו של עורך דין בתחום הרשלנות הרפואית כדי להתמודד עם רשלנות זו.

מהי רשלנות רפואית?

חובותיו של כל אחד מהצוות הרפואי כגון רופא או אח בצוות הרפואי, חלים עליהם מידת הזהירות כלפי מטופליהם.
בשעה שהרופא לא התנהל בצורה מהימנה וזהירה, כמצופה מרופא ממוצע בעל ידע ומיומנות שיפעל לפי הפרקטיקה הנהוגה והמקובלת, מדובר בהתרשלותו של הרופא.

בפועל בזמן שההתרשלות הרפואית הזו גרמה נזק למטופל\ת, אפשר לתבוע פיצויי נזק בעזרת עורך דין רשלנות רפואית על הנזק שנגרם למטופל\ת.

תחום הרפואה ברמה המשפטית מגדיר את הזכויות של הנפגעים בשורה של חוקים. עיקריהם: פקודת הנזיקין; חוק זכויות החולה; חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

אך מתי טיפול רפואי מוגדר כהתנהגות רשלנית ומתי נגדיר זאת כהתנהגות שכיחה של רופא?

עוד לפני שנמצא את מטה הקסמים וביהמ"ש ממשיכים להתחבט בסוגיה תדיר בכל תיק אשר מונח לפניהם. יש להטיל אור על העניין מכיוון שלא כל טיפול רפואי אשר כשל, הוא בצורה ברורה מוגדר כרשלנות רפואית. כדי שביהמ"ש ישוכנע כי בתום לב מדובר ברשלנות רפואית ויפסוק פיצוי לטובת הניזוק. עלינו להוכיח.
כי התנהגותו של הרופא בצוות הרפואי חרגה מהנהלים והנורמות הרפואיות המקובלים.
כי למטופל נגרם נזק.
להוכיח שהנזק אשר נגרם הוא תוצאה ישירה מהתנהגותו של המטפל

סריקת גוף בקליניקה פרטית

דוגמאות לרשלנות רפואית:

 • רופא אשר שכח מכשיר בגופו של מטופל.
 • רופא אשר ניתח איבר לא נכון.
 • טעות לא הגונית בדיאגנוזה של המחלה.
 • טעות ברישום מרשם לתרופה.
 • טעות באבחון באולטרא סאונד, אבחון גנטי;
 • רשלנות רפואית בזמן הלידה;
 • רשלנות רפואית בטיפול שיניים
 • הסכמה מדעת – לא נמסר מידע ולא הוסבר למטופל כל המידע בדבר הטיפול המיועד;
 • איחור באבחון רפואי;
 • רשלנות בניתוח לייזר בעיניים;

אם כך כיצד עלינו להתנהל במקרה של חשד לרשלנות רפואית ?

המסלול העיקרי בהתמודדות עם תיקים בתחום הנזיקין, הוא באמצעות הגשת תביעה אזרחית.

בכדי שהתביעה תצלח, על התובע (באמצעות עורך דין בתחום הנזיקין) להוכיח כי המטפל\רופא לא נהג כמטפל סביר והתנהגותו היא תוצאה ישירה לנזק שנגרם, כדי להוכיח התנהגות זאת עלינו לקבל חוות דעת רפואית. ללא חוות הדעת הסיכויים לזכייה בתביעה קלושים.

רצוי מאוד לגשת לייעוץ עם עורך דין המתמחה בתחום, עוד בשלבים הראשונים של הכנת התביעה. עורך דין ממשרדנו המתמחה בנושא רשלנות רפואית יבדוק בקפידה את החומר הרפואי ויאתר את המומחה הנכון לכתיבת חוות הדעת לפי תחום נשוא התביעה. 

 1. יש לאתר את כל המסמכים הרלוונטיים לטיפול: מסמכי קופ"ח, תיק חדר מיון, דו"ח ניתוח, תיק אשפוז, תיק מרפאות חוץ, מכון רנטגן וכד';
 2. בזמן זה מומלץ להתייעץ עם עו"ד המומחה בתחום רשלנות רפואית, כדי שיחווה דעתו  האם במקרה דנן ישנו חשש לקיומה של רשלנות רפואית.
 3. עורך הדין יפנה, בד"כ, את החומר לעיונו של רופא מומחה בתחום הרלוונטי כדי שיכתוב את חוות הדעת רפואית.
 4. לאחר קבלת חוות הדעת מהמומחה תוגש התביעה לבית המשפט המוסמך.

פרט לניהול תביעה במישור האזרחי, ניצבים בפני הנפגע או בפני בני משפחתו 2 אפשרויות נוספות לפעולה במקרה של רשלנות רפואית:

אפשר להגיש תלונה במשטרה – הפנייה לטיפול בהליך זה נעשית במקרים חריגים בד"כ  נפטר המטופל בטרם עת. המקרים בהם מואשמים רופאים הינו מועט ביותר, מדובר בחקירה מורכבת והדרך להרשעה מסובכת אף יותר.

ישנה אפשרות להגיש תלונה במשרד הבריאות (מישור משמעתי) – משרד הבריאות ממונה, בין השאר, על משמעת רופאים ואחראי על בדיקת התנהגות שאינה הולמת של הרופא. כל תלונה על רשלנות רפואית או על פגיעה בזכויות החולה, מועברת לבדיקתו של נציב קבילות הציבור במשרד הבריאות אשר מקים, במידת הצורך, ועדה לבדיקת האירוע.

בסמכות הועדה להתלות רישיון רופא, להשעותו ועוד.

לסיכום

יש לציין כי העוסקים במקצוע הרפואה שרויים תחת לחץ ועומס, עייפות, חוסר במשאבים כוח אדם ובמלחמה יומיומית להצלת חיי אדם. האחריות הרבה המוטלת על כתפיהם הינה כבדה מאוד ומלאכתם היא עבודת קודש.
 
אך, עלינו לזכור כי מספיקה טעות קטנה בשל חוסר תשומת לב אשר תגרום לאסון כבד למטופל ולפגיעה קשה בתפקודו היום יומי ומישהו צריך לפצותו על כך.
 
תביעות בתחום הרשלנות הרפואית, פועלות בנוסף לפיצוי הנפגע גם כמנגנון בקרה לאיכות הטיפול הניתן על ידי הצוות הרפואי, ועצם קיומו של מנגנון זה הוא  מהווה גורם הרתעה למזעור הפגיעה במטופלים. לא מיותר לציין, וחשוב לזכור זאת, כי לכל צוות רפואי יש ביטוח אחריות מקצועית, אשר מטרתו להגן עליהם בדיוק למצבים הללו.
 
יש לקחת בחשבון, כי ניהול תביעה בעילה של רשלנות רפואית, הוא הליך מורכב ביותר ובד"כ התביעה מתנהלת לתקופה ממושכת.

קיימים החזרים כספיים בחלק מביטוחים פרטיים ומשלימים! (יש לבדוק בקופ״ח/בביטוח הפרטי שלך)

פרופ' חן הומפן

קיימים החזרים כספיים בחלק מביטוחים פרטיים ומשלימים!

(יש לבדוק בקופ"ח/ בביטוח הפרטי שלך)