Second Opinions, Through a Patient’s Eyes

מצורף קישור למאמר של ד”ר רוברט קליצמן, פסיכיאטר, מאמר שפורסם בעיתון New York Times, שבדק את התגובות של הרופאים והחולים ואת
החשיבות של חוות דעת שנייה.במאמרו מתאר ד”ר קליצמן את התגובות של הרופא המפנה לכך שהחולה שלו מבקש חוות דעת שנייה, תגובה הדומה לבגידה.
קיימים מעט מאוד מחקרים על ההשפעה של חוות דעת שנייה, אבל בתשאול של רופאים וחולים עולה העובדה שחוות דעת שנייה משנה לא פעם את
הטיפול ואת ההבנה של המקרה.

לכן ממליץ הכותב לפנות לחוות דעת שנייה בכל מצב בו קיים חשש לבעיה רצינית או שהחלטות משמעותיות אמורות להתקבל.

[למאמר המלא]

קיימים החזרים כספיים בחלק מביטוחים פרטיים ומשלימים! (יש לבדוק בקופ״ח/בביטוח הפרטי שלך)

פרופ' חן הומפן

קיימים החזרים כספיים בחלק מביטוחים פרטיים ומשלימים!

(יש לבדוק בקופ”ח/ בביטוח הפרטי שלך)