When, And How, To Ask For A Second Medical Opinion

בראיון מתחנת הרדיו הציבורית בארצות הברית, מספרת מאזינה על חוויותיה במהלך אבחון סרטן בגופה. היא לא הסתפקה
בהמלצה של רופא אחד ופנתה לעוד רופאים, אשר הצילו את חייה.

National Public Radio, January 19, 2012 Thursday

SHOW: Talk Of The Nation 03:00 PM EST

When, And How, To Ask For A Second Medical Opinion

GUESTS: Dawna Harwell, Laura Landro, Leonard Lichtenfeld

קיימים החזרים כספיים בחלק מביטוחים פרטיים ומשלימים! (יש לבדוק בקופ״ח/בביטוח הפרטי שלך)

פרופ' חן הומפן

קיימים החזרים כספיים בחלק מביטוחים פרטיים ומשלימים!

(יש לבדוק בקופ”ח/ בביטוח הפרטי שלך)