MRI עוברים

בדיקת MRI למוח העובר

CT ראש

בדיקת MRI לעובר, הבחירה לאבחון שבמהלך ההריון הינה US. כיום כל אישה עוברת מספר בדיקות US שגרתיות, כולל סקירת מערכות ראשונה ושניה.

לרוב מהלך ההריון תקין ואין צורך באבחון נוסף. בשנים האחרונות השימוש בבדיקות MRI בנוסף לבדיקת US גבר. בדיקת MRI מתבקשת כאשר בדיקת ה US איננה תקינה ויש יסוד להאמין שהMRI יוסיף מידע ויעזור לבצע החלטה האם להמשיך את ההריון או להפסיק אותו.

הבדיקה לעובר מורכבת וקשה, ולכן מבוצעת במספר קטן של מרכזים בארץ. אשמח לתת ייעוץ לפני ביצוע הבדיקה וללוות את הזוג במהלך הבדיקה באם הפניה תהיה לפני הבדיקה. במקרים אלה גם חשובה מאד חוות הדעת השנייה, כי הפיענוח של הבדיקה מאד מורכב והניסיון בעולם לא רב, כולל בארץ.

לעיתים קרובות אני נשאל מה הסכנה בביצוע בדיקת MRI במהלך ההריון. ובכן- כיום אין מידע על סכנה ומותר לבצע את הבדיקה, כולל ישירות לעובר.

קיימים החזרים כספיים בחלק מביטוחים פרטיים ומשלימים! (יש לבדוק בקופ״ח/בביטוח הפרטי שלך)

פרופ' חן הומפן

קיימים החזרים כספיים בחלק מביטוחים פרטיים ומשלימים!

(יש לבדוק בקופ”ח/ בביטוח הפרטי שלך)